Home / Tag Archives: dakwah

Tag Archives: dakwah

Wahabi itu Siapa?

thayyiba :: Orang-orang biasa menuduh “wahabi ” kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid’ah mereka, sekalipun keperca-yaan-kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan Al-Qur’anul Karim dan hadits-hadits shahih . Mereka menentang dakwah kepada tauhid dan enggan berdo’a (memohon) hanya kepada Allah semata. Suatu kali, di depan seorang syaikh penulis membacakan ...

Read More »

Keutamaan Pengajar al-Quran

thayyiba.com :: Muslim terbaik adalah pembelajar al-Quran, pengajar al-Quran atau kedua-duanya sekaligus. Alasannya, sebagaimana kata Rasulullah saw., “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkan al-Quran.” (HR al-Bukhari). Terkait keistimewaan seorang Muslim yang berstatus sebagai pengajar al-Quran Rasulullah saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang mengajarkan al-Quran kepada saudaranya ...

Read More »

Ukhuwah Aktivis

Ukhuwah yang dirindukan. Ukhuwah yang mengantarkan para dai berlomba menunaikan kewajibannya, tanpa bertanya apa yang mereka akan dapatkan. Ukhuwah yang menyelamatkan gerakan dakwah dari kehancuran. Ukhuwah yang menjadi energi yang menggerakkan dakwah dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lain.

Read More »

Kiprah Muslimah Dalam Berdakwah

  thayyiba.com :: Betapa banyak problem yang dihadapi umat Islam pada hari ini, baik itu problem internal maupun eksternal. Di antara problem internal penting adalah menyangkut ketidaktahuan mayoritas umat Islam terhadap ajaran agamanya. Fenomena ketidaktahuan ini nampak jelas pada pola pikir, perilaku, dan gaya hidup mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. ...

Read More »

Menjelaskan Bid’ah Bukan Berarti Memvonis Neraka

  thayyiba.com :: Ketika pada da’i menasehati dan melarang amalan-amalan bid’ah maka sama sekali bukan berarti memvonis pelakunya penghuni neraka. Ini adalah kesalah-pahaman yang menjalar di tengah masyarakat. Yang kesalah-pahaman ini juga dijadikan senjata untuk menentang dakwah sunnah dan melarang orang membahas masalah bid’ah. Oleh karena ini mari kita luruskan duduk ...

Read More »

Peneliti berikan alasan Ustad Abdul Somad disukai masyarakat

Dai Ustad Abdul Somad. (ANTARA /Feny Selly)   thayyiba.com :: Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarkatan dan Kebudayaan LIPI Wahyudi Akmalia memberikan beberapa alasan mengapa Ustad Abdul Somad (UAS) disukai masyarakat salah satunya dia menggunakan media sosial dan menampilkan interaksi dengan umatnya. “Dari setiap video UAS ada interaksi dan tanya jawab yang muncul ...

Read More »

Dakwah Tauhid, Dakwah Prioritas

thayyiba.com :: Dakwah itu mesti butuh prioritas dalam hal materi yang disampaikan. Dakwah pada tauhid dan supaya muslim menjauhi syirik harus lebih diprioritaskan daripada pengingkaran maksiat lainnya seperti korupsi, berzina dan pembunuhan. Karena syirik berkaitan dengan hak Allah, juga merupakan larangan dan tindak kezholiman yang paling besar. Sedangkan dosa korupsi masih ...

Read More »

Kiprah Muslimah Dalam Berdakwah

thayyiba.com :: Betapa banyak problem yang dihadapi umat Islam pada hari ini, baik itu problem internal maupun eksternal. Di antara problem internal penting adalah menyangkut ketidaktahuan mayoritas umat Islam terhadap ajaran agamanya. Fenomena ketidaktahuan ini nampak jelas pada pola pikir, perilaku, dan gaya hidup mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Sementara ...

Read More »

Bolehkah Menyampaikan Atau Mengamalkan Hadits Yang Tidak Diketahui Derajatnya? (2)

Dalil-dalil tentang tidak bolehnya meriwayatkan suatu Hadits yang tidak diketahui shahih atau tidaknya, apalagi mengamalkannya thayyiba.com :: Ulama Ahlul Hadits rahimahumullah telah menjelaskan dua prinsip besar dalam ilmu Hadits, Tidak boleh menerima hadits dho’if (lemah) sebagai dalil dalam Syari’at Islam dan tidak boleh pula mengamalkannya. Tidak boleh meriwayatkan dan tidak boleh pula mengamalkan Hadits ...

Read More »

Bolehkah Menyampaikan Atau Mengamalkan Hadits Yang Tidak Diketahui Derajatnya? (1)

  Bismillah walhamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du, Kaidah besar dalam ilmu hadits thayyiba.com :: Dalam kitab Tamamul Minnah fit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah, Syaikh Al-Albani rahimahullah menuliskan sebuah muqaddimah yang berisikan beberapa kaidah ilmiyah dalam memahami sunnah, beliau mengatakan, وقبل الشروع في المقصود لا بد من أن أقدم بين يدي ...

Read More »